Ρινικά Φίλτρα Sinuset® - ΠΑΤΕΝΤΕΣ

Το ρινικό φίλτρο Sinuset® διαθέτει προστατευμένο εμπορικό σήμα στις παρακάτω χώρες:

 • Ιταλία
 • Αυστραλία
 • Αυστρία
 • Βραζιλία
 • Καναδάς
 • Γερμανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ιρλανδία
 • Ρωσία
 • Ισπανία
 • Ελβετία
 • ΗΠΑ
 • Ινδία
 • Ταϊβάν
 • Ιαπωνία.